Propozice 

Kdy a kde

 • sobota 24. 2. 2024, Stará Kouřim (GPS: 50.0027186N, 14.9825489E)
 • Závod se koná za jakýchkoliv povětrnostních podmínek. 

Závod může být přesunut na jiný termín. Zrušen bez náhrady může být pouze tehdy, pokud podmínky stanovené vládou neumožní jeho konání.

Kategorie

 • CCM = Canicross muži (16+ let)
 • CCŽ  = Canicross ženy (16+ let)
 • CCJ  = Canicross junioři (do 16 let)
 • PC    = Potěrcross (do 7 let) - vedlejší kategorie, přihlašování až na místě

Harmonogram

 • 9:00 - 9:45       přejímka
 • 9:45 - 10:00     rozprava
 • 10:00 - 11:30    I. kolo v pořadí kategorií CCM, CCŽ, CCJ
 • 12:00 - 13:30   II. kolo v pořadí kategorií CCM, CCŽ
 • 14:00 - 14:30   Potěrcross
 • 14:30               vyhlášení výsledků

Uvedené časy se mohou lišit v závislosti na počtu účastníků

Přihlášky

 • Uzavírka přihlášek CCM, CCŽ, CCJ -->  10 dní před konáním akce, včetně zaplaceného startovného na účet. Přihláška je platná až po zaplacení startovného
 • Maximální počet účastníků ve všech hlavních kategoriích dohromady = 80.
 • Uzavírka přihlášek PC --> přihlašování pouze na místě.
 • Pokud bude omezen počet účastníků akce z důvodu nařízení vlády, bude ke startu puštěn počet závodníků dle pořadí platných přihlášek ("kdo dřív zaplatí, ten má větší šanci se účastnit"). Ostatním závodníkům bude vráceno startovné.

Startovné 

 • 250,- Kč    muži / ženy
 • 50,- Kč      junioři
 • 10,- Kč      potěr (splatné na místě)
 • platbu startovného předem na účet proveďte po potvrzení přihlášky a obdržení pokynů k platbě (potvrzovací obrazovka po odeslání přihlášky)

VRACENÍ STARTOVNÉHO bude možné pouze z důvodu zrušení závodu.

Informace k závodu

 • V závodu je hodnocen tým pes-psovod. Tým je v rámci závodu neměnný.
 • Psovod může absolvovat závod ve více týmech.
 • Pes může závod absolvovat pouze jednou - vyjma kombinace CCM / CCŽ s kategorií juniorů a potěru.
 • Závod bude měřen ruční časomírou. 
 • Starty jsou v intervalu 1 minuty s pomocí startéra. Každý si musí hlídat své pořadí startu dle startovních čísel a musí se nejpozději 3 min před startem dostavit do prostoru startu. Nebudete-li závodník na svém místě v době startu, startér určí náhradní zařazení startujícího. 
 • Závodník musí při závodu používat vodítko o délce max. 2,0 m v nataženém stavu (může být namátkově zkontrolováno). 
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně (na hrudi, noze a podobně) závodníka.
 • Při předbíhání nesmí dojít k situaci, kdy předbíhající/předbíhaný pes či závodník obtěžuje, či dokonce ohrožuje toho druhého. Pod hrozbou diskvalifikace. Předbíhaný závodník umožní bezpečné minutí rychlejšímu závodníkovi.
 • Své tempo vždy přizpůsobte tempu psa. Pes nesmí být tažen psovodem. Pod hrozbou diskvalifikace.
 • Starty háravých fen budou umožněny, tým s háravou fenou bude ale startovat jako poslední v dané kategorii. Buďte ohleduplní vůči majitelům psů-samců, venčete je dále od místa závodu a držte je, prosíme, stranou
 • Potěrcross
  • Závodník v kategorii Potěrcross musí mít vždy dospělý doprovod. Za psa i za dítě zodpovídá dospělá osoba doprovázející závodníka (např. pes jištěný druhým vodítkem, ...). 
  • Na trati Potěrcross bude vždy jen jeden závodník se psem a doprovodem.

Vyhlášení výsledků 

 • Vyhlášena budou vždy první 3 místa v jednotlivých kategoriích (kromě kategorie Potěrcross).
 • V případě rovností součtu časů obou kol si pořadatel vyhrazuje právo určit výsledné pořadí soutěžících dělících se o jednu pozici.

Veterinární a jiné podmínky

 • Pro účast osob mladších 18 let je nutný souhlas zákonného zástupce.
 • Minimální věk psa pro účast v závodu je 12 měsíců.
 • Pes musí být doprovázen očkovacím průkazem nebo Pet Pasem s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze (bude kontrolováno při přejímce).
 • Netolerujeme hrubé zacházení se psy pod hrozbou diskvalifikace.
 • Za zdravotní stav psa zodpovídá jeho psovod.
 • V místě konání závodu mějte svoje psy na vodítku a pod kontrolou tak, aby neohrožovali ostatní závodníky, jejich psy, či jinak nenarušovali průběh závodu.
 • V místě konání závodu udržujte pořádek a při venčení sbírejte exkrementy.
 • Je zakázáno jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků.
 • Účastí v závodu souhlasíte s pořizováním zvukového a obrazového záznamu a využití tohoto záznamu k další propagaci. Nesouhlas s tímto bodem sdělte písemně při přejímce.
 • Účast v závodu je na vlastní nebezpečí a účastníci odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy.

Občerstvení

 • Každý sám sobě kuchařem a strávníkem. Organizátor nezajišťuje občerstvení pro účastníky.
 • ... i když, také letos máme přislíben stánek s výbornou kávou, horkou čokoládou, čaji a nějakým tím zákuskem od VoTom kafe 😉

Změna programu vyhrazena.
Zasláním přihlášky souhlasíte s výše uvedenými pravidly akce.